Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Master-training Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Niveau
HBO Master
Duur
4 maanden
Lesweek
1 - 2 bijeenkomsten per maand
Erkenning
Onderdeel van erkende HBO Master
Kosten
Kosten
€1.274,-

Het werkveld

Je werkt op het snijvlak van het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Je bent werkzaam in de sociale zekerheid, in een juridische of beleidsmatige functie en hebt veel te maken met het arbeidsrecht. Je kunt na het volgen van deze korte HBO leergang arbeidsrecht en sociale zekerheid relevante wet- en regelgeving toepassen in concrete situaties. De focus ligt in deze opleiding op het arbeidsrecht. Ter ondersteuning van dat vakgebied krijg je verschillende thema's uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid aangereikt.

Voor wie

Werk je op HBO niveau in de sociale zekerheid, HRM afdeling of in een juridische praktijk? Als je je echt wilt verdiepen in wet- en regelgeving die de sociale zekerheid reguleren dan kun je je bij Capabel hierin verdiepen. Op HBO niveau als onderdeel van een HBO Masteropleiding. Kies dan voor de HBO Master-training Arbeidsrecht en Re-integratie.

Waarom bij Capabel

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Master-training Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid is een HBO/WO-diploma gewenst.

Andere opleidingen

Ben je meer geïnteresseerd in meer algemene juridische thema's met betrekking tot sociale zekerheid? Kies dan voor Kort HBO Recht en Sociale Zekerheid. Ben je meer geinteresseerd in het specifieke thema "verzuim en re-integratie"? Kies dan voor de Master-training Verzuim en Re-integratie

 

 

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
25 april 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
17 mei 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
16 mei 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
19 september 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De HBO Master-training Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid maakt deel uit van de door het ministerie van OCW erkende Masteropleiding SZ (Croho 70135).

Inhoud

In de training doe je kennis en vaardigheden op over de volgende onderwerpen:

  • De rechtspositie van werknemers
  • Ontslagrecht
  • Arbeidsrecht, payrolling, detacheren en uitzenden
  • (Inter-) nationale ontwikkelingen m.b.t. arbeid en re-integratie 
  • Publiek en privaat managen van eigenrisicodragen WGA en ZW
  • De (wettelijke) verplichtingen en werkgeversaansprakelijkheden m.b.t. bedrijfsongevallen en beroepsziekten
  • De re-integratieverplichtingen van de werkgever, Poortwachtersrol UWV en loonsanctie
  • De Arbeidsdeskundige en de Poortwachter
  • Discussies over leefstijl: op zoek naar de juridische grenzen

Er is een kennistoets aan het eind.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de HBO Master-training.

Certificaat Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Als je de training afrondt dan krijg je van Capabel Hogeschool een certificaat Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid.

De kosten van de opleiding Master-training Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 1.274,- 
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van  € 350,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,- tot €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in