Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie (3 maands)

Niveau
HBO master
Duur
3 maanden
Lesweek
Totaal 18 dagdelen, deels in congrescentrum
Erkenning
Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
Kosten
Kosten
Totaal € 3.721,= inlclusief 2 overnachtingen

Het beroep

Je bent de specialist op het gebied van Inclusieve Arbeidsorganisaties. Participatie is het sleutelwoord van het beroep. Je gaat na wat iemand met zijn mogelijkheden nog wel kan doen, het liefst in duurzaam werk. Je werkzaamheden als Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie kunnen betrekking hebben op de inpassing van werknemers met een handicap in de bedrijfsprocessen. Je kunt een gedegen analyse maken van werkprocessen en arbeidsmogelijkheden. En je bent in staat hierover te adviseren aan de werkgever.

Voor wie

Als je werkt bij een gemeente, UWV, WSP of als adviseur op het gebied re-integratie in het kader van de Particpatiewet of Wajong. En het is je passie om werkgevers te adviseren over functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking, dan heeft de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie absoluut een toegevoegde waarde voor jou. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie en wordt alleen verzorgd door de Universiteit van Maastricht en Capabel Hogeschool.

Waarom bij Capabel

Studieduur

3 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie is een certificaat voor de training Inclusieve Arbeidsanalyse vereist. De post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie bestaat uit genoemde training en deze korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie.  Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Wil je eerst het werkgebied van de Inclusieve Arbeidsorganisatie verkennen? Dan is het aan te bevelen eerst de training Inclusieve Arbeidsanalyse te volgen. Het behalen van deze training is voorwaardelijk voor het volgen van de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag

Erkende opleiding

De opleiding maakt voor een gedeelte deel uit van de door het ministerie van OCW erkende HBO Masteropleiding SZ. Deze opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) onder nummer 70135. De korte HBO opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie van Capabel is de eerste opleiding die door het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit van Maastricht en UWV zal worden erkend. 

Inhoud

De inhoud van de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie is opgenomen in een leerproject. In de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen:

  • Inclusieve arbeid
  • Wettelijk kader
  • Sociale kaart
  • Herontwerp van werkprocessen
  • HRM in relatie tot inclusieve arbeidsorganisatie
  • Maken en presenteren businesscase
  • Adviesvaardigheden
  • Integriteit

De opleiding wordt afgerond met de beoordeling van de uitgevoerde praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

In de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie doe je de beroepspraktijkvorming op door middel van een praktijkopdracht.

Diploma

Bij succesvolle afronding ontvang je het door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie erkend diploma Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie. Dit diploma geeft recht op vrijstelling in vrijwel de gehele post HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie. Voor het verwerven van de 20 EC kun je verder studeren op masterniveau daarvoor heb je een HBO vooropleiding nodig en moet je succesvol een aanvullende opdracht uitvoeren en 2 dagdelen les volgen (totaal ca. 100 studie-uren).

Tijd om te studeren

Je volgt in 3 maanden totaal 9 bijeenkomsten. Dit vindt deels plaats in een congrescentrum. Loopt je studie uit, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding Kort HBO Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie (3 maands) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld
 € 3.721,- 
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €250,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in