Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Heldere prijzen

De prijzen van onze opleidingen, trainingen en leergangen zijn inclusief examens (met herkansing), kosteloze uitloop en inclusief lesmappen en het leermanagement systeem Mijn Capabel (Moodle).

Kosteloze uitloop

Voor de inschrijvingsduur geldt bij inschrijving voor 1 of 2 trimesters een kosteloze uitloop van 4 maanden. Bij inschrijving voor 3 of meer trimesters is dit 8 maanden. Bij inschrijving voor de gehele opleiding HBO Bachelor is de kosteloze uitloop 2 jaar. Tijdens de uitloopperiode kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Kosten verder uitloop

Voor de inschrijvingsduur die doorloopt na de kosteloze verlenging gelden de volgende tarieven:

Het is ook mogelijk niet volledig ingeschreven te blijven maar een inschrijving als extraneus aan te vragen.

Examens en inschrijving als extraneus

Iedere inschrijving geeft per tentamen recht op 1 kosteloos hertentamen. Aan het doen van hertentamen hierna zijn de volgende kosten verbonden:

Na het eerste hertentamen zijn gedurende de inschrijving nog twee herkansingen mogelijk. Als je na de formele inschrijving en kosteloze uitloop alleen nog 1 of meer herkansingen moet doen, dan kan dit door in te schrijven als extraneus. Dit kan per trimester en kost €425,- per 4 maanden.

Voorbehoud prijswijzigingen en voorwaarden

Alle in deze brochure of studiegids genoemde prijzen kunnen door Capabel Hogeschool worden aangepast. Leidend zijn de prijzen zoals vermeld op de website www.capabelhogeschool.nl op het moment van inschrijving. Prijzen zijn gedurende die inschrijving vast. Verder zijn de Algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool van toepassing, zoals vermeld op de website op het moment van inschrijving. Voor al dan niet aansluitende vervolginschrijvingen gelden de dan van toepassing zijnde prijzen en voorwaarden.